Hunkeler Innovationdays 2017: Horizon imponerer fagpublikummet med nye innovative tiltag.

Rund regnet 6.000 besøgende fra mere end 50 lande tog turen til Luzern i februar i forbindelse med Hunkeler Innovationdays. Med to Smart Binding-systemer til variabel bogfremstilling og den nye StitchLiner Mark III præsenterede Horizon nyskabende teknologier til netforbunden og automatiseret digitaltryk-produktion. Facit: Særdeles positive reaktioner fra fagpublikummet og mange livlige diskussioner gjorde Hunkeler Innovationdays til en fuldtonet succces for Horizon.

På Hunkeler Innovationdays (20. - 23. februar, Luzern) præsenterede Horizon som markedsførende inden for finishing hele to digitale bogproduktionslinjer. De indgik i en live-demonstration, hvis formål var at forevise det potentiale, der gemmer sig bag integrerede workflows. Derudover havde de besøgende muligheden for at opleve StitchLiner Mark III i produktionsdrift: Det nye flagskib inden for fremstilling af sadelhæftede brochurer vakte fagpublikummets begejstring med en enestående automatiseringsgrad og endnu kortere forberedelsestider.

„Vi gratulerer vores mangeårige partner, Hunkeler, med det vellykkede, meget dynamiske arrangement. Hunkeler Innovationdays har udviklet sig til et vigtigt træfpunkt for den internationale digitaltrykbranche“, mener Rainer Börgerding, direktør for Horizon GmbH. „Med hovedvægten på automatisering og integrering af grafisk efterbehandling har Horizon ramt lige ind i hjertet af, hvad der aktuelt optager fagpublikummet; emner, der da også gav anledning til mange inspirerende samtaler. Vi ser frem til at føre denne dialog videre på Hunkeler Innovationdays 2019.“

Gennemgående og automatiserede workflows er i dag en forudsætning for en økonomisk fremstilling, lige fra oplag 1 til industriel produktion. På Hunkeler Innovationdays fremviste Horizon således Smart Binding-systemer, som muliggør en effektiv produktion af høj kvalitet af variable bøger i små og store oplag – og som dermed åbner døren for On-Demand- og Just-in-Time-tilbud, som markedet i stadig højere grad efterspørger.

Highlight: Bogproduktion inline med Hunkeler.

Et af highlightene fra Hunkeler Innovationdays var et Smart Binding-system, som er udviklet af Horizon og Hunkeler, og som sætter nye standarder for en rentabel, fuldautomatisk fremstilling af enkeltbøger og minioplag. Omtrent 800 variable bøger kan fremstilles i høj kvalitet i timen, takket være den automatiske indstilling af samtlige produktionsparametre.

Efter afrulning, plovfalsning, skæring og stabling i Hunkeler-boglinjen overtages forlimede bogblokke inline af den nye, fuldautomatiske Horizon Bookblock Feeder og føres videre til 4-tangs-limbinderen BQ-480. Horizon har fornyet BQ-480 fra grunden og forsynet den med stærkere stepmotorer, så fræser, sidelimning, presning og rilning nu kan indstilles væsentligt hurtigere. I forhold til tidligere systemer kan BQ-480 levere en næsten dobbelt så høj ydelse ved produktion af variable bøger. Efter limbindingen beskæres hvert enkelt eksemplar til det ønskede format af treknivsautomaten HT-1000V.

Smart Binding til industriel produktion.

Ud over co-produktionen med Hunkeler præsenterede Horizon et andet Smart Binding-system med 9-tangs-limbinder til industriel produktion. I dette højeffektive koncept integreres afrulning, arkseparering, falsning, bogblokgenerering, limbinding og skæring i én fuldautomatisk, gennemgående produktionsproces.

Alle bøger kan produceres med individuelt omfang og format, da alle binde- og skæreprocesser er fuldkommen variable. Et Job-Tracking-system med stregkode- eller mærkelæsninger sikrer en omfattende kontrol af de variable produktionstrin. Dette muliggør en produktiv og økonomisk On-Demand-fremstilling med konstant høj kvalitet og hastighed.

StitchLiner Mark III imponerer de besøgende fagfolk.

Besøgende fra hele verden benyttede desuden lejligheden til at opleve den nye StitchLiner Mark III live. Horizons partner Xerox demonsterede på sin stand produktionen af sadelhæftede brochurer inklusive landscape-formater i forbindelse med den højtydende føder HOF-400 til sekventielt trykte digitalark. StitchLiner Mark III giver mulighed for fuldkommen automatisk indstilling efter format og brochuretykkelse ved bukkestregsafmærkning, falsning, hæftning og skæring. Distributionen af konceptet begynder maj 2017.

„StitchLiner Mark III viste sig i Luzern at være en ægte tilskuermagnet, ligesom den var allerede på vores egen FINISHING FIRST Event. Reaktionen var ikke til at tage fejl af: StitchLiner Mark III's automatiseringsgrad er enestående på markedet“, mener Rainer Börgerding. „Med forberedelsestider, der atter en gang er blevet drastisk nedsat, og en fortræffelig kvalitet i vedvarende drift har StitchLiner Mark III imponeret fagpublikummet, hvilket også finder sit umiddelbare udtryk i en særdeles vellykket start på salget.“

Marts 2017