Print 4.0: Horizon konceptet til den grafiske industris fremtid.Faldende oplag og stadig større krav fra kunderne om individualisering kendetegner i dag den grafiske industri. Denne trend fortsætter, for der kommer hele tiden nye formater og kvalitetstrin inden for digitaltryk.

Trykvirksomheder har i denne situation brug for fuldstændigt integrerede løsninger med maksimal effektivitet og fleksibilitet. Målet er ikke bare at reagere på den aktuelle udvikling men også at profitere aktivt heraf.

Netværk og automatisering giver rentabel produktion.

Kundesystemer, PrePress, digitaltryk, trykvidereforarbejdning og forsendelse integreres i sammenhængende produktionskæder. Ved hjælp af netværk og automatisering skabes et særdeles fleksibelt produktionsmiljø: Print 4.0. Dette koncept giver mulighed for en rentabel produktion fra oplaget 1 til den industrielle produktion. Samtidig øges muligheden for at differentiere sig fra markedet og intensivere kundeloyaliteten ved hjælp af unikke service-tilbud.

Print 4.0 implementeret med Horizon.

Med TOUCH&WORK-teknologien, Smart Finishing-løsninger og produktionsstyringssystemet pXnet tilbyder Horizon allerede gennemprøvede nøgleteknologier til den automatiserede videreforarbejdning af trykprodukter. Vores produktportefølje dækker næsten alle aspekter af trykvidereforarbejdningen fra én leverandør og giver mulighed for integration i sammenhængende proceskæder – fra individuel maskine til komplekse produktionslinjer. Horizon har som nummer 1 inden for trykvidereforarbejdning samlet værdifulde erfaringer fra praksis og know-how og er derfor den ideelle projektpartner, når det handler om at udnytte trykvirksomhedens muligheder for netværk og automatisering fuldt ud.


Få udførlige informationer om Print 4.0 og integrerede, helhedsorienterede løsninger og proceskæder i vores brochure.

Download brochure