PXNET GIVER TRYKPRODUCENTER MULIGHED FOR AT KONTROLLERE HVERT FORARBEJDNINGSTRIN OG SKÅNE RESSOURCER.

Horizons pXnet er et centralt produktionsplanlægningssystem til efterbehandling, hvormed alle JDF-kompatible Horizon maskiner, som er udstyret med TOUCH&WORK-teknologien, kan knyttes sammen til ét netværk. Softwaren giver mulighed for tids- og ressourceplanlægning, sender ordredata til de enkelte maskiner, overvåger systemernes status og samler produktionsdata til permanent optimering af forløbene i realtid.

I forbindelse med et JDF-workflow kan jobs hentes med pXnet direkte fra Management Information System (MIS) og overføres til produktionsprocessen.

Med pXnet har de produktionsansvarlige overblik over, hvordan jobbet skrider frem og kan til enhver tid tilpasse tids-, personale- og maskinplanlægningen. Produktionsdataene kan som option også stilles til rådighed for kundeservice, kalkulation, produktionsplanlægning og ledelse. Hermed opnås maksimal transparens i produktionsprocessen samt en fuldstændig integration af alle systemer, lige fra den enkeltstående maskine til den komplekse produktionslinje.

Der hvor hyppigt skiftende jobs i små oplag er reglen, er pXnet en elementær byggesten for trykkeri 4.0 for at opnå en professionel og effektiv styring af hele efterbehandlingen. Dataregistreringen i realtid og det omfattende systemoverblik bidrager betydeligt til en øget produktivitet og planlægningssikkerhed. pXnet kan ved behov tilpasses kundens individuelle krav.

OVERSIGT OVER FORDELE.

  • Central produktionskontrolpult til alle JDF-kompatible Horizon maskiner
  • Automatisk job-generering direkte fra MIS
  • Kapacitetsplanlægning for maskiner og personale efter færdiggørelse
  • Identificering af flaskehalse
  • Realtids-tracking af alle ventende, igangværende og afsluttede jobs i maskinnetværket
  • Systemunderstøttede meddelelsesintervaller til service og forbrugsmateriale øger produktionsanlæggenes tilgængelighed