August Faller Group optimerer produktionen af Indlægssedler mv. pharma fals.

Indlægssedler til lægemidler er et af de mest krævende produkter inden for efterbehandlingen. De tilknyttede omstillingstider belaster imidlertid i stigende grad omkostningseffektiviteten af hele produktionsprocessen. Via langvarigt samarbejdet med Horizon og senest med de nyudviklede AFV-566F falsemaskiner, oplever August Faller-koncernen klare konkurrencefordele i dette specialmarked.

Kontraindikationer, interaktioner, dosering og meget mere: Mængden af oplysninger på indlægssedlerne af lægemidler er vokset støt gennem de seneste årtier. Farmaceutiske producenter skal overholde de strenge krav i den tyske lægemiddellov, og princippet om en "læselig skrifttype" indsnævrer klart mulighederne for et pladsbesparende layout trods de lave gramvægte der arbejdes med. I stedet for at håndterer et større ark og større emballage, foretrækker fabrikanterne at optimeret videreforarbejdning i trykkeriet af hensyn til de samlede omkostninger. Lange og komplicerede omstillinger har imidlertid en indflydelse på den samlede rentabilitet af produktionen, hvorfor øget automatisering er et rationelt tiltag.

Komplekse falsninger, lange omstillingstider.

August Faller GmbH & Co. KG med produktionskapacitet på flere milliarder falsninger om året, er en af de førende udbydere af trykte produkter til medicinalindustrien i Europa. Næsten 1.200 ansatte fremstiller de "produkter", der er nødvendige til medicin på fire forskellige steder i Tyskland, samt i Polen og Danmark, fra selve yderemballagen til fals, foldere og etiketter. Udarbejdelsen af indlægssedler foregår primært på Fallers afdeling i Binzen, Baden-Württemberg.

August Faller Group kan med sin eksisterende maskinpark producerer 1,6 milliarder produkter af forskellige typer og størrelser hvert år. Mest dominant er de såkaldte Outserts: Indholdsrige og tilsvarende ”store” instruktionsark, som er falset ekstremt kompakt og lukket/forseglet med selvklæbende label.

Eftersom August Faller Group allerede havde erfaret fordelene ved fuldautomatisk falseteknik ved brug af Horizon AF-406F falsemaskiner, fulgte sidste år en omfattende fornyelse af Binzen-maskinparken. Horizon leverede i alt tre AFV-566F systemer, inklusiv station 2 TV-566F.

To af systemerne arbejder in-line med rulle-feeder og arkskæring fra Hunkeler, og er derfor forsynet med den digitale interfase enhed DIFV-56. Systemerne er primært beregnet til ”outsert” produktion, og er derfor også forsynet med Leibinger kamerasystemer til stregkodelæsning og 8-kanals ”waterscorings” enheder fra HHS. Maskinerne suppleres med PR-40S arkpresser og ED-40S stående udlæg, hvilket øger effektiviteten yderligere. Ved behov, kan der derudover tilsluttes Multivac label dispensor.

Halverede omstillingstider ved gentagne ordrer.

Beslutningen om at anvende Horizon-systemerne blev truffet efter omfattende tests i Horizon’s showroom i Quickborn. Resultaterne var klare: Den indledende opsætning af de meget komplekse falseopgaver var før særdeles tidskrævende, ofte regnet i timer. Med de nye investeringer er opsætningen/omstillingen mere end halveret, takket være bl.a. Horizons brugervenlige TOUCH & WORK teknologi og automatiseret score-navigator.

Score-navigatorens automatiske placering af scoringsværktøjerne (som er nøjagtige til en tiendedel af en millimeter) baseret på de arkiverede data, fremskynder ikke blot hele omstillingsprocessen, men medvirker også til en betydelig stigning i produktions kapaciteten.

Overordnet set, medvirker automatiseringen af falseprocesserne med Horizon’s systemer, til at sikre August Faller-koncernens deres ledende markedsposition og videreudvikling på lang sigt.

Maj 2019