VAC-L600H: Optagning med format.

Siden 2016, har det nyeste udviklingstrin i StitchLiner-produktfamilien fra Horizon været på markedet i form af Mark III. Den produktive samlehæfter til den industrielle produktion, sætter nye standarder inden for brochureproduktioner med hensyn til præcision og automatisering. Nu har den japanske specialist i efterbehandling, også underkastet optagertårnene som feeder arkene til samlehæfteren en gennemgribende revidering. Med bl.a. individuel lufttilførsel i alle stationer, feeder den nye VAC-L600H også kritiske ark og formater fejlfrit.

I 1989, for præcist 30 år siden, bragte Horizon den første vertikale ark-optager på markedet. I takt med de skiftende krav der blev stillet af bogbinderier og trykkerier, blev VAC-serien løbende videreudviklet og diversificeret til forskellige anvendelser. Meget passende kan Horizon nu i forbindelse med det 30. års produktjubilæum præsentere den sidste nye model VAC-L600H, hvor både produktivitet og ergonomi endnu en gang er blevet markant forbedret, til gavn for såvel virksomhedsejere som operatører.

Kan udvides modulært.

VAC-L600H råder over seks feedstationer, der hver især optager arkstørrelser op til 610 mm. Det gør optagertårnet til den perfekte udvidelse til StitchLiner Mark III, til bl.a. produktion af brochurer i A4-tværformat. Systemet kan udvides modulært op til seks tårne à seks stationer. Det muliggøre brochurefremstilling med et omfang på op til 144 sider. For også at kunne feede brede ark sikkert og komfortabelt, er stationernes geometri blevet optimeret og styrket. Endvidere nyder operatøren godt af et markant reduceret støjniveau. Positivt for udviklingen af driftsomkostningerne er energiforbruget, der med 1,6 kWh pr. tårn ligger 30 % under tidligere modeller.

Optimeret lufttilførsel.

En af de væsentlige fordele ved den nye model, ligger i styringen af luften i feederstationerne. Individuel og optimeret lufttilførsel fra særskilt ventilator for hver station, og driftspålidelige sugetromlefeedere sørger for sikker arkhåndtering. Overlap, hastighed, suge- og blæseluft kan indstilles separat, hvilket muliggøre håndteringen af selv kritiske ark og formater.

Optimal ydelse til den industrielle produktion.

I optagningsmodus kan VAC-L600H håndtere op til 9.900 sæt i timen. I kombination med f.eks. StitchLiner Mark III, er op til 6.000 brochurer i A4-højformat eller 5.300 brochurer i A4-tværformat et realistisk out-put/t. Den særdeles produktive nonstop-drift muliggøres af det integrerede dobbeltcyklus-program. Hvis der til et job ikke anvendes mere end højst halvdelen af stationerne, kan den anden halvdel påfyldes, mens maskinen producerer. Før den første station kører tom, skifter Touch&Work-styringen automatisk til de øvrige påfyldte stationer. VAC-L600H's output kan udføres enten til venstre eller højre alt efter ønske. Således kan der f.eks. i højre side tilsluttes en stakkerenhed og i den venstre en brochureproduktionsenhed, så det på den måde er muligt at håndtere to forskellige jobtyper simultant uden at skulle foretage arbejdskrævende produktionsomstillinger - og for optimal udnyttelse af udstyret.

Med den integrerede digitalfunktion fungerer VAC-L600H også som digitalfeeder. Dermed kan også sekventielt trykte ark feedes fra alle stationer, og bearbejdes til sæt eller brochurer. Således er samlehæfteren ideelt udstyret til hybride produktioner fra både offset- og digitaltryk.

Oktober 2019