RD-4055DM: Dobbeltmagnetcylinder nu standard.

Det kombinerede stansesystem afkorter produktionen, og sikrer den økonomiske effektivitet selv ved mindre oplag.

Med blot en’ maskine kan man vælge at stanse, kiss-cutte, lave bukkestreger, perforere og præge: Den roterende stanseteknik fra Horizon giver mange muligheder for at udvikle tilbuddene indenfor efterbehandling, og dermed øge værditilvæksten af egenproduktionen. Horizon skaber med den nye model RD-4055DM, som er efterfølgeren til RD-4055, en endnu højere standard for kvalitet og ydelse: Stansemaskinen er som standard udstyret med to magnetcylindere - en variant der hidtil kun kunne erhverves som speciel tilvalg.

Kortere omstillingstider og høj kvalitet: Den roterende udstansning på RD-4055DM tillader forarbejdningen og forædlingen af forskellige materialer indenfor en bred vifte af produkter, som for eksempel visitkort, spillekort, etiketter, præsentationsmapper, forskellige emballagetyper, æsker eller foldere i specielle former og formater. Med en forarbejdningshastighed på op til 6.000 ark per time er systemet forberedt til arkformater fra (minimum) 200 x 275 mm op til 400 x 550 mm (maksimum) med et minimums stanseformat på 50 x 80 mm samt mulige materialetykkelser på mellem 0,1 og 0,5 mm.

Centreret på den roterende stansecylinder er en elektronisk arkstyringsmekanisme placeret, som sikrer at arkene bliver transporteret og præcist positioneret i begge retninger (fremad/baglæns). Dermed muliggøres også en effektiv repetitionsteknik, som medfører en markant reducering af stanseformens omkostnings niveau.

Bukkestregerne skulle før monteres/optapes manuelt på modtrykscylinderen på RD-4055, medens der på den nye model med dobbeltmagnetcylinderen, integreres bukkestreger som matrice/patrice i den øverste og underste stanseplade. Dermed leverer RD-4055DM ikke bare en klart bedre bukkestregskvalitet, men eliminerer samtidig også en fejkilde.

Stanseformene kan nemt og præcist monteres på magnetcylinderen, så omstillingstiderne ved jobskifte bliver yderligere forkortet. Afhængig af jobtype tager det nu kun omkring fem til ti minutter. Den integrerede separeringsenhed giver yderligere tidsbesparelser, da udstanset ”gitter” materiale automatisk bortledes, såvel som mekaniske enheder udstøder øvrigt fraskær, medens mindre former som f.eks. huller, bortblæses med trykluft . Dvs. komplet ”renset” slutprodukt.

Takket være den store fleksibilitet indenfor forarbejdningen af forskellige materialer af mangeartede produkter, giver RD-4055DM brugeren muligheden for, på rentabel vis, at udvide produkt paletten og ikke mindst øge den driftsmæssige værdiskabelse, også ved mindre oplag og på bæredygtig vis.

RD-4055DM stansemaskine leveres som standard med to solide magnetcylindere.

December 2017