Hurtigere brochurefremstilling med kombinerede arbejdsgange.

For at imødekomme de stadig stigende udfordringer i trykindustrien, er en effektiv grafisk efterbehandling en nødvendighed. Sammenkobling af effektive separate maskiner til in-line løsninger, bidrager i høj grad til at optimere produktionsprocesserne. Seneste eksempel: Horizon FoldLiner.

Horizon FoldLiner, som blev første gang præsenteret på FINISHING FIRST 2017, kombinerer arbejdsgangene fals og samlehæftning i en sammenhængende produktionslinje, så gennemløbstiderne reduceres og brochureproduktionens rentabilitet øges markant.

Sammenkobling af en falsemaskine fra serien AFC-74X med samlehæfteren StitchLiner 6000 in-line til én sammenhængende produktionslinje, gør maskinskift og ekstra håndtering overflødigt, forenkler logistikken og øger effektiviteten betydeligt: Med udgangspunkt i arkformatet B1, producerer FoldLiner op til 6.000 16-siders brochurer per time uden afbrydelse. Ved at integrere optageren VAC-80S kan brochureomfanget øges med ekstra indholdssider eller omslag, uden at systemets totalydelse påvirkes.

Også velegnet til hybriddrift.

Horizon FoldLiner egner sig specielt til brugere, som producerer brochurer med de samme sideantal i større mængder. Udover offsettryk kan der også bearbejdes digitalt trykte ark eller kombinationer af begge typer op til formatet B1 med 8, 16 eller 32 sider per trykark. FoldLiner kan efter behov også udstyres med stregkode- eller ”mark” læser til dedigitale brochureproduktioner. Trackingsystemet, der ligeledes kan tilføjes som ekstraudstyr, kan også kontrollere korrekt rækkefølge af ark i de enkelte brochurer.

Høj automatisering, reducerede personaleomkostninger.

Anlæggets ydeevne skyldes først og fremmest kompatibiliteten mellem Horizons produkter, men også en høj automatiseringsgrad af hele klargøringsprocessen: TOUCH&WORK-teknologien, som Horizon har udviklet, indstiller automatisk alle maskinparametre på basis af individuelt oprettede brochurevarianter – det gør det manuelle arbejde stortset overflødigt. Derfor kræves der kun én enkelt person til at betjene systemet. Rentabiliteten ved denne investeringen optimeres således i enhver hensigt.

Horizon FoldLiner udfolder sin store produktivitet i kombinationen fals og samlehæftning, men StitchLiner 6000 kan også anvendes separat som samlehæfter og kan arbejde med fra et til maks. seks VAC-optagertårne.

April 2018