BQ-480: Automatisk og perfekt indbinding.

Mange tusinde virksomheder over hele verden bruger i dag BQ-470, hvilket har gjort Horizon til den ledende spiller på markedet for 4-tangs-limbindere. Med BQ-480 står den næste generation nu klar. Den er videreudviklet og har fået ekstra features på alle områder.

Omstillingstiderne er reduceret med op til 50 procent via omfattende automatisering. Ved bindinger med variable bogtykkelser på f.eks. 5 millimeter kan der produceres omkring 800 bøger/t. i højeste kvalitet - en stigning på mere end 100 procent i forhold til BQ-470. BQ-480 er klart den hurtigste 4-tangs-limbinder på markedet, som derfor sikrer profitabel produktion af små oplag helt ned til ”book of one”.

Reducerede omstillingstider takket været omfattende automatisering.

BQ-480 forarbejder bøger med en tykkelse på mellem 1 og 65 millimeter, samt ryglængder på mellem 145 og 320 millimeter. Indstilling og klargøring udføres med TOUCH&WORK teknologi: Der indtastes indholds- og omslagsmål på touchskærmen, og tykkelsen måles herefter automatisk med det integrerede system. Touchskærmen kan flyttes til forskellige positioner, så der opnås optimal betjeningskomfort. Elektronisk tykkelsesmåler SI-470V til variabel produktion medfølger som standard. Alternativt er der mulighed for at hente op til 999 arkiverede jobs fra den udvidede hukommelse. Du kan herudover tilføje ekstra hukommelsesplads via USB ved behov. Limbinderen indstilles komplet fuldautomatisk inden for få sekunder – fra fræser, limpåføring, rygpres til bukkestreger osv. Ekstremt hurtige stepmotorer, der er installeret på alle positioner, sørger for optimal reducering af omstillingstiderne.

Ryglimningen udføres i BQ-480 som standard ved hjælp af to påføringstromler, som indstilles automatisk i højden og som sikrer en optimal limpåføring. Denne proces understøttes yderligere af den opvarmede tromlevalse, der ligeledes justeres automatisk. Også sidelims længde og mængde kontrolleres enkelt på touchskærmen, hvilket ligeledes minimerer omstillingstiderne. Endvidere er BQ-480 udstyret med en skånsom 2-trins-udlægning med en minimal faldhøjde på kun 5 millimeter, hvilket sikrer at bogryggen ikke deformeres.

BQ-480 giver en lang række fordele, siger Marisa Dütsch, produktspecialist for limbindere hos Horizon: ”Den konsekvente automatisering af alle funktioner gør BQ-480 til den ideelle løsning til variabel bogproduktion in-line med f.eks digitaltrykte produktioner med rulle feed. BQ-480 sikrer også en mere økonomisk og rentabel efterbehandling af større oplag fra offsetproduktioner, da det tidskrævende mekaniske indstillingsarbejde bortfalder fuldstændigt.“

Auto-Calculation-System garanterer de bedste indbindingsresultater.

For at indbindingskvaliteten også bliver optimal hver gang, skal der tages højde for andre produktspecifikke faktorer i den automatiske indstilling, udover format og omfang. Herunder bl.a. den anvendte papirtype, læg eller enkeltark, garnhæftede bogblokke mv. Horizon har i denne forbindelse udviklet det såkaldte Auto-Calculation-System, så der også kan opnås perfekte indbindingsresultater i en travl hverdag – hver gang. Samtlige indstillinger tilpasses på basis af arkiverede templates til den pågældende bogtykkelse: hastighed, limpåføringsmængde, prestryk, bukkestregsposition etc. Alle parametre implementeres fuldautomatisk og optimalt for hvert enkelt produkt. Selv ved hyppige ordreskift og ved produktion af ”book of one” er det oftest ikke nødvendigt at foretage manuelle finjusteringer. Disse templates oprettes af Horizon individuelt efter kundens ordrestruktur afhængigt af materialet og jobtyper.

Optimeret omslagsfeed – præcist og uden skader

Den gennemtestede automatiske omslagsfeeder med sugepålægger og sikker arkpositionering til indbindingsmaterialet, anvendes også i BQ-480, men er forbedret på flere punkter: Separerings- og vakuum-blæser er nu adskilt fra hinanden, blæse- og sugeluften til separeringen af omslagene kan uafhængigt reguleres via touchskærmen.

En forstærket motor (fra 2Amp til 4.2Amp) til omslagstransporten og en optimeret bukkestregsmekanik sikrer ved BQ-480 en endnu mere præcis forarbejdning af omslag med højere gramvægt. Den standardmæssige 4-dobbelte bukkestreg af omslaget indstilles automatisk og helt præcist. Det er også muligt at tilvælge en dobbelt bukkestreg.

En stregkodekontrol, der også fås som ekstraudstyr, giver mulighed for at verificerer indhold og omslag helt præcist: Stemmer stregkoderne ikke overens, stopper indbindingsprocessen, og brugeren modtager en advarsel på touchskærmen. Med læsning af 1D- eller 2D-stregkoderne kan der overføres yderligere informationer om bogbloktykkelsen, og der kan hentes tidligere arkiverede jobs fra hukommelsen. Ved behov kan systemet udvides, for eksempel med timer, dokumentation af verifikationsprocesser eller udvidede funktioner til hardcover-produktioner. På denne måde kan der eksempelvis påtrykkes stregkoder, som dækkes af forsatspapirer ved indbindingen.

Verifikationsprocessen er endnu et eksempel på, at Horizon integrerer kundeønsker i produktudviklingen: Tidligere skete stregkode-verificeringen først efter påføring af bukkestreger på omslaget, så det i det fleste tilfælde ikke var muligt at anvende omslaget, hvis der blev fejlmeldt. Men ved BQ-480 verificeres før bukkestregsprocessen. Passer indhold og omslag ikke sammen, er ingen skade sket: Indbindingsprocessen stopper, og brugeren kan tage indhold og omslag ud, uden at de går tabt – det er en stor fordel netop ved produktion af unikaer.

Fleksibel brug af lim: PUR og EVA.

Planatol har i et tæt samarbejde med Horizon udviklet hotmelt limen Planamelt W, der egner sig perfekt til BQ-480 og alle de øvrige 1-, 4-, 9 og 17-tangs-limbindere fra Horizon. Planamelt W har rigtigt gode pull-værdier, der sikrer de bedste resultater også med kraftigere gramvægte. Både EVA- og PUR-limværker kan eftermonteres på et hvilket som helst tidspunkt. Et skuffesystem gør det meget nemt at udskifte de komplette limkar. Takket være denne fleksibilitet beskytter virksomhederne deres investering på lang sigt, også uafhængigt af fremtidens ordreudviklingen.

Kan udbygges til en komplet indbindingslinje.

BQ-480 kan sammenkobles med andre systemer som f.eks. falsemaskinen AFV-566 og den variable trimmer HT-1000V eller den mindre HT-80 og hermed indgå i en højeffektiv in-line produktionslinje. Bogblok-feederen BBF-480 sørger for at feede bogblokke fuldautomatisk. Den har en taktydelse på 800 bøger per time og håndterer forlimede bogblokke fra bogblok stakkeren BBS-40.

Med BQ-480 fortsætter Horizon konsekvent udviklingen af de nyeste teknologier på markedet for limbindere. Produktspecialist Marisa Dütsch lover yderligere fremskridt i fremtiden: ”Mere end 100 ingeniører arbejder permanent med at videreudvikle Horizons systemer. På fabrikken Taiyo Seiki har Horizon den absolutte kontrol over hele produktionsprocessen. Det giver mulighed for at levere meget høj kvalitet og implementere kundernes krav fleksibelt. Derfor kan der også ved BQ-480 forventes yderligere nye udviklinger og interessant ekstraudstyr, som for eksempel vil understøtte produktionen af soft- og hardcover-produkter yderligere.“

November 2017