Straub Druck + Medien: SmartStacker tjener sig ind på rekordtid.

”Markedet bestemmer vejen“, ved at følge denne erkendelse har Francisco Martinez de sidste år med stor gejst styret Straub Druck + Medien AG (www.straub-druck.de) ind på en succesfuld kurs. For at komme dertil, skulle direktøren med de spanskerødder gøre op med gamle strukturer – og i stedet indføre supermoderne workflows og produktionsteknologier. Straub har investeret omkring fire millioner euro siden 2013, heraf er ca. 500.000 euro gået til tilpasset, IT-understøttede workflows. Der er blandt andet indkøbt en Horizon SmartStacker og andre Horizon løsninger til falsning og stansning. „Små og meget små oplag bestemmer i dag den daglige produktion“, siger Martinez. „Individualisering og personalisering er de centrale trends. Herudover forventer kunderne, at deres ordrer bliver effektueret på meget kort tid.“

SmartStacker erstatter flere maskiner.

Horizon SmartStacker er en integreret løsning, som samler skæring, samling og stabling i én maskine. Outputformater er JDF-styret og skæres fra B2 op til 100 x 105 mm i op til 28 enkelte ark med flere gentagelser og samles efterfølgende i den rigtige rækkefølge og stables. I B2-formatet ligger hastigheden ved 4.600 ark per time. Det gør SmartStacker ideel til anvendelser som posters, fotobøger, postkort, omslag til limbindinger, brochurer eller betjeningsvejledninger. „Hidtil har vi måttet sende bestemte produkter ud af huset som trykark til viderebearbejdning. Nu gør vi det selv og er blevet bedre til at styre kvalitet og produktionstid“, siger Martinez.

Straub Druck + Medien anvender SmartStacker i forbindelse med fire HP Indigo systemer og JetPress 720S fra Fujifilm. Ordrer startes nearline fra palleføderen via bannersheet og barcode. Data overføres fra Job-Ticket, og operatøren behøver derfor ikke foretage nogen indstillinger. Sammenlignet med traditionelle planskæremaskiner opnås således en stor tidsfordel, der også gør produktion af enkeltordrer rentabel. Martinez vurderer, at SmartStacker har en hastighedsfordel på 400 procent plus dobbeltdrift I forhold til andre maskiner til skæring og samling. Han vurderer endvidere, at to til tre af de oprindelige løsninger bliver overflødige på grund af SmartStacker – og hermed også de pågældende personaleudgifter. ”Beslutningen om at anskaffe SmartStacker var lidt af et sporskifte for vores virksomhedsudvikling”, siger Francisco Martinez.

”Vi har mange ordrer, hvor ark med flere gentagelser skal samles. Indtil sidste år beskæftigede vi op til seks til syv personer alene med denne opgave, som skulle udføres manuelt. I dag løser SmartStacker denne opgave alene.“

Fleksibelt anvendelse af personaleressourcer ved hjælp af TOUCH & WORK.

Med TOUCH & WORK-teknologien understøtter Horizon operatøren ved hjælp af en farvet touchscreen og en intuitiv menunavigation. Alle værktøjer indstilles fuldautomatisk og med en præcision, der ikke kan opnås manuelt, hvorved klargøringstider og makulaturer begrænset til et minimum. Gentagelsesordrer kan uden problemer hentes frem fra hukommelsen, så klargøringstiden reduceres yderligere. ”SmartStacker kræver kun én operatør. Fem medarbejdere fra virksomheden har allerede kvalificeret sig hertil”, siger Martinez. ”Ved øget behov eller i tilfælde af sygdom kan vi således handle meget mere fleksibelt.“ På grund af de besparelser ved skæring og samling, der allerede er opnået, har investeringen alleredetjent sig ind, men Francisco Martinez ser yderligere potentiale: ”Med fem timer dagligt har SmartStacker fra første dag betalt sig ind. Til starten af 2016 planlægger vi en daglig ydelse på otte timer, som så kunne finansiere indkøb af en anden SmartStacker. Og i en 24-timers-drift er der yderligere otte timers produktionstid til ekstra potentiale. Med hensyn til amortiseringen er SmartStacker en særdeles effektiv investering.“ 

Horizon passer til Straub.

Til de virksomheder, som ønsker at tilpasse sig de ændrede markedsbetingelser, har Francisco Martinez et godt råd: „Hav ikke nogen skrupler med at vinke farvel til det gamle. Fortsæt ikke som tidligere , bare fordi det gamle føles mere trygt. Det betyder også, at du ikke skal lade dig forblænde af renommerede navne, når du skal tage en investeringsbeslutning. Hver maskine skal passe til den faktiske tilbudsstruktur – i dag, ikke på et eller andet tidspunkt.“ Her ser Martinez et betydelig potentiale for SmartStacker: ”Rigtigt mange trykkerier beskæftiger to til tre personer per skæremaskine. Her kan det godt betale sig at overveje en SmartStacker. For når man ser, hvad maskinen yder, må man sige: Prisen er meget fair. Vores investering har i hvert fald tjent sig ind.“

August 2016